Zriaďovateľ

Predstavenie

Hosť // Company Konzervatória J.L.Bellu Banská Bystrica: Hra

Dátum

Pi / 15.12.2023

Čas

19:00

Miesto

Divadlo Štúdio tanca

Predstavenie jazykom súčasného tanca otvára tému manipulácie v dôsledku vlastného strachu/ neistoty. Neprítomnosť lásky spôsobujúca absenciu pochopenia a možnosti prijatia jedinečnosti okolia. 

 

 „Priestor okolo, ktorý sa zrazu zo svetlého, jemného, príjemného mení na tmavý, temný a vytvára strach. Svoj strach som premenila na obranu a tak sa stávam silnou. Mám moc nad ostatnými, viem, čo je pre nich najlepšie a tak ich riadim aby nezišli z cesty. Stále som však sama akoby nechápali, že im chcem pomôcť. Moja opatera sa nestretla s pochopením, cítim sa izolovaná, manipulovaná a zrazu tma. Tma a neistota. Len chladné dotyky, čo nič neprinášajú. No jeden je iný- prináša niečo nepoznané- zrazu cítim blízkosť, pokoj, istotu a vášeň, chuť. Všetko sa stupňuje, všetko rastie a moja istota v ten dotyk zvyšuje intenzitu prežitku, kulminuje vo mne ako bláznivý kolotoč. Svetlo a predo mnou bláznivý život plný farieb.“ 

žiaci a žiačky Konzervatória J.L.Bellu v B.Bystrici pod názvom Company tvorili autorské predstavenia súčasného tanca najskôr pod aktovkou zakladateľa Company- Tomáša Nepšinského a od roku 2012 má na svedomí tvorbu a činnosť Lucia Bielik ku ktorej sa neskôr pripojila Michaela Šeligová. Company dáva žiakom/čkám už od 1.ročníka tanečného odboru Konzervatória J.L.Bellu v B.Bystrici možnosť získavať, prehlbovať, zdieľať a aplikovať svoje poznatky v súčasnom tanci. Predstavenie „HRA“ bolo uvedené v rámci podujatia „Večer súčasného tanca 8“, ktoré už 8rokov na pôde B.Bystrici prezentuje tvorbu Company a TO ZUŠ J.Cikkera. V predstavení „HRA“ účinkuje 29 tanečíčok/kov, premiéra predstavenia bola 23.6.2023 v Robotníckom dome v BB, repríza 26.10.2023 v DK v Zázrivej.(na ďalších reprízach sa pracuje) 

 

Informácie ohľadom vstupeniek: michaela.dancer@gmail.com